دکتر نهاوندیان در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی در قزوین:

مرکز ارتباطات مردمی پل ارتباط دو طرفه مردم و رییس جمهوری است

رییس دفتر رییس جمهوری اظهار داشت: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری وظیفه ارتباط دو طرفه بین مردم و رییس جمهور را در طول سال دارد.

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 16:35

دکتر محمد نهاوندیان در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استان قزوین در جمع خبرنگاران افزود: این مرکز در سفرهای استانی یک برنامه ویژه دارد و سبب انتقال مشکلات و معضلات مردم استانها به نهاد ریاست جمهوری می شود.

رییس دفتر رییس  جمهوری عنوان کرد: در هر شیفت 180 نفر در طول چهار شبانه روز در این مرکز فعالیت می کنند که امیدواریم مورد رضایت مردم باشد. البته راه اندازی این مرکز به معنای بی اعتنایی به نامه های مردم نیست و به نامه های ارسالی از سوی مردم هم رسیدگی می شود.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه مردم استان قزوین مطمئن باشند که هیچ تماسی بدون پاسخ و بررسی نمی ماند و تمامی تماس ها رسیدگی شده و در حد امکانات موجود به آنها پرداخته می‌شود، گفت: امیدواریم در سفرهای مختلف مراجعات مردمی که حاکی از مشکلات مردم است کاهش یابد و رضایتمندی مردم روز به روز افزایش یابد.

رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: امیدواریم موضوع اشتغال که جزو مسایل مهم کشور محسوب می شود به زودی برطرف شود زیرا اعتقاد دولت به انجام کار ریشه ای است و نباید از این موضوعات غافل شد.

شناسه خبر: 95587