دکتر نهاوندیان در جمع نمایندگان بخش خصوصی استان قزوین:

بخش خصوصی باید پیشتاز حرکت اقتصادی کشور باشد/ انتقال به فرهنگ تولید نیازمند تعامل بخش خصوصی، دانشگاه و دولت است/ اتاق ها و تشکل های اقتصادی از نقش حیاتی در اقتصاد کشور برخوردارند

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد ایران وارد دوره جهش شده است، اظهار داشت: امروز دیگر نباید خطای تاریخی گذشته در اینکه تصدی بخش دولتی می تواند مشکل اقتصادی کشور را حل کند، تکرار شود بلکه باید با مهندسی دقیق فرصت بوجود آمده، بخش خصوصی و تعاونی موتور حرکت اقتصادی قرار داد و از همه ظرفیت ها برای توسعه و توانمندی این بخش استفاده کرد.

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 13:56

دکتر محمد نهاوندیان روز پنج شنبه در جمع نمایندگان بخش خصوصی استان قزوین در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قزوین با تأکید بر اینکه لازمه محور بودن بخش خصوصی برطرف کردن ضعف هایی است که به دلایل مختلف تاریخی با آن مواجه است، گفت: امروز دیگر بخش خصوصی را نباید فقط مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی دانست که صرفا به دنبال منافع شخصی خود هستند، بلکه بخش خصوصی نیازمند نظم تشکلی است و این اتاق ها و تشکل ها هستند که با نگاه به مصالح ملی می توانند حلقه اتصال بنگاه های اقتصادی با سیاستگزار باشند.

رییس دفتر ریس جمهوری تأکید کرد: اتاق ها و تشکل های بازرگانی باید افق های بالاتر و صلاح جمعی را مد نظر قرار دهند و در چنین حالتی است که می توانند تعامل قوی تری با دولت داشته باشند.

دکتر نهاوندیان اظهار داشت: تشکل ها و اتاق های بازرگانی از فهم، روحیه و اخلاقیات نگاه جمعی برخوردار هستند و از این رو نقش بسیار حیاتی دارند.

رییس دفتر رییس جمهوری لازمه جهش اقتصادی را برخورداری از فرهنگ پیشرفت دانست و گفت: متأسفانه پول نفت در حدود یکصد سال گذشته فرهنگ توقع به جای تولید را  برفرهنگ اقتصادی کشور تحمیل کرده است که امروز باید همه تلاش کنیم تا این فرهنگ اصلاح شود.

دکتر نهاوندیان افزود: ایجاد و نهادینه شدن فرهنگ تولید و خلاقیت نیاز به تلاش مستمر دارد و یک شبه حاصل نمی شود، چرا که طی دهه ها مرتباً مسئولان مختلف عمدتا با انگیزه های سیاسی و اجتماعی بر توقعات افزوده اند و اگر چه اصلاح این وضعیت زمان بر است اما خوشبختانه در مسیر اصلاح این وضعیت گذشته قرار گرفته ایم.

رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: از توفیقات دولت یازدهم کاستن از اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است چرا که امروز اقتضای هوشمندی و مدیریت ایجاب می کند که از منابع نفتی به صورت اهرم استفاده شود و از این رو است که صندوق توسعه ملی مورد توجه می باشد.

دکتر نهاوندیان با طرح این سوال که کدام نهاد باید فرهنگ پیشرفت و لازمه های آن را در جامعه ترویج کند، اظهار داشت: برای انتقال از فرهنگ توقع و وابستگی به درآمدهای نفت و انتقال آن به فرهنگ خلاقیت و تولید نیازمند مثلث بخش خصوصی، دانشگاه و دولت هستیم و بی تردید اتاق ها و بخش خصوصی در رابطه با تولید و ترویج فرهنگ پیشرفت و توسعه نقش زیادی دارند.

رییس دفتر رییس جمهوری تأکید کرد: تصور اینکه هر کدام از این اضلاع مثلث بتوانند به تنهایی کارها را به پیش ببرند نادرست است و برخورداری از نگاه جمعی و هم افزایی نیروها یک اصل اساسی است.

دکتر نهاوندیان گفت: تشکل ها و اتاق ها در برهه تاریخی کنونی از آنجایی که بخش خصوصی را نمایندگی می کنند وظایف سنگینی بر عهده دارند و خوشبختانه اتاق ها در سال های اخیر  همپای شرایط  جدید اقتصادی در کشور حضور فعال و موثری دارند و باید این حضور هر چه بیشتر تقویت شود.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه استفاده از فرصت جدید اقتصادی و گشایش های بوجود آمده نیازمند علم و مهارت است، لزوم حضور فعال در عرصه رقابت های اقتصادی بین المللی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در 200 سال گذشته و در ارتباط با غرب،چالش ها و  ناکامی های فراوانی داشته ایم و در این راستا غالبا با دو رویکرد مواجه بوده ایم .عده ای دچار شیفتگی و خودباختگی نسبت به غرب بوده و در برخی نیز هراس از غرب و غرب گریزی ایجاد شده است و هیچ کدام از این دو رویکرد مطلوب نیست و امروز رویکردی که مورد نیاز کشور می باشد تعامل مبتکرانه همراه با احساس خدباوری و توانمندی است. 

دکتر نهاوندیان تصریح کرد: باید از فرصت هایی که در عرصه جهانی در اختیارمان قرار گرفته به صورت هوشمندانه، مدبرانه و هدفمند استفاده کنم و این نیازمند تدوین نقشه راه است.

رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه لازمه فرهنگ توسعه و پیشرفت را تسلط بر مهارت چگونگی تعامل مبتکرانه با غرب دانست و گفت: اتاق ها و تشکل ها در این حوزه نیز از نقش بسیار مهمی برخوردار هستند و باید با به روز کردن مهارت های زبانی و فرهنگی و مذاکراتی و دانش اقتصادی و مدیریتی، پتانسیل های اتاق ها را به طور کامل فعال کنند.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از بهترین مکانیسم ها برای ا

 یجاد اصلاحات عملی در تصمیمات می باشد، اظهار داشت: بی تردید اگر مکانیسم بازخورد در اتاق ها شکل بگیرد این پتانسیل در دولت وجود دارد که از بازخوردهای شورای گفتگو استقبال کند.

در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قزوین در سخنان جداگانه ای مشکلات و پیشنهادات خود و راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی را با رییس دفتر رییس جمهوری در میان گذاشتند

شناسه خبر: 95577