نشست خبری پایان سفر کاروان تدبیر و امید به استان قزوین

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 11:24

شناسه خبر: 95570