دکتر روحانی در نشست خبری پایان سفر به استان قزوین

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 10:50

شناسه خبر: 95568