دکتر نهاوندیان در جلسه با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان قزوین

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 09:35

شناسه خبر: 95565