مولاوردی در جشنواره کودک و خانواده بهزیستی استان البرز:

کاهش ارتباط کلامی در خانواده به ۱۷ دقیقه از آسیب های فضای مجازی است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت که ارتباط کلامی خانواده ها به واسطه استفاده از فضای مجازی به ۱۷دقیقه در روز رسیده در حالی که پیش از این دو ساعت در روز بود و این یکی از آسیب های فضای مجازی است.

شناسه خبر: 95518 -

سه شنبه 6 مهر 1395 - 20:59

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در جشنواره کودک و خانواده بهزیستی استان البرز، افزود: خانواده های ما دو فضایی شده اند و فضای مجازی و واقعی ارتباط کلامی خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است.

مولاوردی تاکید کرد: هرچند که فضای مجازی فرصت است، اما تهدید هم محسوب می شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: شکاف بین نسلی و درون نسلی را شاهد هستیم که نگرانی ایجاد کرده است. این شکاف بر جوانان تاثیر می گذارد و برای این منظور نیازمند انتخاب گروه های مرجع که نیازمند برنامه اصولی هستیم.

مولاوردی تاکید کرد: اکنون سیاست های کلی مشاوره ها مطرح شده و دراین زمینه کوشا هستیم. با توجه به اهمیت نهادینه شدن مهارت های رفتاری درکودکان که آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش جدی در آن دارند و ضرورت دارد در متون رسمی و آموزش های رسمی صدا وسیما و رسانه ها به آن پرداخته شود، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت در عملکرد سه ساله خود به دنبال اجرایی شدن سیاست های خانواده پایدار است، اظهار داشت: دولت دراین مدت سه سال فعالیت خود با رویکرد اعتدال تلاش کرد بسیاری ازسیاست ها را در برنامه ششم توسعه جاری و این سیاست ها را درحوزه خانواده پایدار اجرایی کند که امیدواریم در پنج سال آینده شاهد تحقق این آرمان باشیم.

مولاوردی با تاکید بر اینکه یک جامعه با مشارکت همه جانبه زنان و مردان، تضمین برخوداری زنان و مردان و تشریک مساعی آنان پایدار می شود، گفت: دولت دراین مدت تلاش کرد به کمک زنان ایفاگر نقش های چند گانه در جامعه و خانواده آید و فشاری که مسئولیت های اجتماعی بر زنان وارد می کند، با مقررات خاص توازن نقش زنان درکار و زندگی ایجاد کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: سیاست های دوستدار خانه و کودک و تفاهم نامه هایی که منعقد شده مصداق این امر است. بسته جامع حمایتی از زنان شاغل را داریم و سند حمایت اجتماعی زنان و سند توان افزایی زنان در مورد آسیب های اجتماعی هم که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، مورد توجه قرار گرفته است.

مولاوردی گفت: جلوگیری از کودک آزاری، کار اجباری و کاهش آسیب های اجتماعی طلاق و اعتیاد هم جهت با سیاست های تحکیم خانواده مورد توجه قرار گرفت و بهزیستی در این زمینه نقش برجسته تری دارد.

شناسه خبر: 95518

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سخنراني ها

فیلم مرتبطاخبار برگزیده