دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر پاکستان

شناسه خبر: 95392 -

پنجشنبه 1 مهر 1395 - 02:30

شناسه خبر: 95392

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده