دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر پاکستان

شناسه خبر: 95379 -

پنجشنبه 1 مهر 1395 - 00:21

شناسه خبر: 95379

- دولت یادهم و دوازدهم