دکتر روحانی در دیدار دبیر کل سازمان ملل متحد

شناسه خبر: 95370 -

چهارشنبه 31 شهريور 1395 - 21:58

شناسه خبر: 95370

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی