دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر سوئد

شناسه خبر: 95348 -

چهارشنبه 31 شهريور 1395 - 17:49

شناسه خبر: 95348

- دولت یادهم و دوازدهم