دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور ترکیه

شناسه خبر: 95307 -

چهارشنبه 31 شهريور 1395 - 03:15

شناسه خبر: 95307

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم