دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر انگلیس

شناسه خبر: 95305 -

چهارشنبه 31 شهريور 1395 - 03:17

شناسه خبر: 95305

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی