دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس الجزایر

شناسه خبر: 95230 -

يکشنبه 28 شهريور 1395 - 20:05

شناسه خبر: 95230

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی