دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس اندونزی

شناسه خبر: 95229 -

يکشنبه 28 شهريور 1395 - 19:59

شناسه خبر: 95229

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی