دکتر روحانی در دیدار رییس مجمع عالی خلق کره شمالی

شناسه خبر: 95228 -

يکشنبه 28 شهريور 1395 - 19:56

شناسه خبر: 95228

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی