جلسه مدیران عقیدتی و نظارت مراکز بسیج وزارتخانها ، ادارات و کارکنان

چهارشنبه 24 شهريور 1395 - 13:35

شناسه خبر: 95114