دکتر امین زاده در گردهمایی استانداران سراسر کشور

شناسه خبر: 95105 -

سه شنبه 23 شهريور 1395 - 18:26

شناسه خبر: 95105

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سخنراني ها