دیدار رییس مجلس ملی فرانسه

شناسه خبر: 95049 -

سه شنبه 16 شهريور 1395 - 13:08

شناسه خبر: 95049

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی