دیدار رییس مجلس ملی فرانسه با رییس جمهوری

سه شنبه 16 شهريور 1395 - 12:56

شناسه خبر: 95048