بازدید از استادیوم ورزشی در دست ساخت 40000نفری بانوان آزادی

شناسه خبر: 94982 -

دوشنبه 8 شهريور 1395 - 18:19

شناسه خبر: 94982

- نهاد ریاست‌جمهوری