جلسه هم اندیشی معاونت توسعه روستایی با دستگاههای اجرایی

شناسه خبر: 94966 -

دوشنبه 8 شهريور 1395 - 09:28

شناسه خبر: 94966

- نهاد ریاست‌جمهوری