برگزاری نشست هم افزایی دستگاههای اجرایی با معاونت توسعه روستایی

نشست هم اندیشی و هم افزایی دستگاههای اجرایی صبح یکشنبه با حضور معاونین و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد.

شناسه خبر: 94817 -

يکشنبه 31 مرداد 1395 - 15:19

در این نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش عملکرد و نظرات خود درباره راهکارهای ارتقای اثربخشی اقدامات توسعه ای در روستاها و مناطق محروم کشور پرداختند.

شناسه خبر: 94817

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده