بازدید رییس جمهوری از توانمندیهای وزارت دفاع در حوزه هوایی

شناسه خبر: 94806 -

يکشنبه 31 مرداد 1395 - 11:15

شناسه خبر: 94806

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده