دکتر نهاوندیان در همایش شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه:

دولت توسعه را پیشرفت ملازم با عدالت می داند/ عدالت شرط جدانشدنی توسعه مردم محور است/ شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، ارتباط اضلاع مثلث خیرخواهی را سامان دهد

رییس دفتر رییس جمهوری "واگذاری کارها به مردم و قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاستگذاری و نظارت" را  سیاست دولت یازدهم برشمرد و تاکید کرد که این راهبرد، نه تنها به معنای تقلیل جایگاه دولت نیست بلکه باعث ارتقاء جایگاه دولت نیز خواهد شد چرا که دولتی که اداره امور را به مردم واگذار کند، می تواند مقتدرانه‌تر سیاست‌گذاری و نظارت کند.

شناسه خبر: 94462 -

دوشنبه 4 مرداد 1395 - 22:25

دکتر محمد نهاوندیان که عصر دوشنبه در همایش شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه سخن می گفت، اظهارداشت: این سیاست و نگاه دولت، ترجمان اجماعی است که میان دولت، مردم و جامعه نخبگان کشور ایجاد شده است.

رییس دفتر رییس جمهوری در تبیین نگاه دولت به توسعه ملی و جامعه مدنی، گفت: دولت توسعه را پیشرفت ملازم با عدالت تعریف کرده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز همه در جهان پذیرفته اند که عدالت شرط جدانشدنی توسعه است، افزود: در مرحله بعد باید به این پرسش پاسخ دهیم که توسعه دولت‌محور مطلوب است یا مردم‌محور؟ متأسفانه دولت‌هایی که از موهبت منابع سرشار نفت برخوردار بوده اند،  فکر می کردند می توان توسعه را از بالا به جامعه تزریق کرد، اما امروز تقریباً در همه جهان و بالاخص در کشورمان پس از 80 سال تجربه توسعه دولتی، این اتفاق‌نظر بوجود آمده که نمی‌توان از دیوان‌سالاری دولتی انتظار و توقع توسعه پایدار داشت.

دکتر نهاوندیان در بخش نخست سخنان خود نیز با بیان اینکه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه منشأ خیر و برکات بزرگتر خواهد بود، گفت: این شبکه ملی را به مجموعه ای تبدیل کنید که نیکوکاران را گرد هم آورده و توان مردم و دولت را تجمیع کند و فرصتی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و نیت‌های خیر باشد، چرا که جمع نیت‌های خیر بیشتر از پراکندگی آنها منشأ آثار مثبت خواهد بود.

رییس دفتر رییس‌جمهوری همایش شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه را مصداق عملی آیه "تعاونوا علی البر و التقوی" عنوان کرد و گفت: اصلی‌ترین سرمایه شما، نیت نیکوکاری است که این نیکوکاری باید در افعال، تجلی یابد و لذا باید نسبت به افعال و اقداماتی که از سوی شما و مؤسسات نیکوکاری سرمی‌زند، حساس باشید.

وی اظهار داشت: اگر دولت، ملت و نهادهای مدنی را سه ضلع مثلث خیرخواهی بدانیم، شما باید ارتباط بین سه ضلع این مثلث را با هدف هم‌افزایی ساماندهی کنید.

دکتر نهاوندیان، شفافیت، پاسخگویی و پذیرش نظارت همه ذینفعان در امور خیریه را از ضروریات فعالیت‌های شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که شما باید انجام دهید، شناسایی مشکلات و ارایه راهکارها  برای تسهیل فعالیت مؤسسات خیریه است.

شناسه خبر: 94462

- دیدارهای داخلی

- دفتر رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده