نشست خبری درپایان سفر استانی کاروان تدبیر و امیدبه استان آذربایجان غربی

سه شنبه 11 خرداد 1395 - 14:21

شناسه خبر: 93843