سخنرانی در اجتماع بزرگ و صمیمی مردم آذربایجان غربی در ارومیه

دوشنبه 10 خرداد 1395 - 17:50

شناسه خبر: 93809