دکتر روحانی در اجتماع بزرگ و صمیمی مردم استان آذربایجان غربی در ارومیه

دوشنبه 10 خرداد 1395 - 12:52

شناسه خبر: 93801