دیدار دکتر روحانی با رییس جمهور افغانستان

دوشنبه 3 خرداد 1395 - 13:53

شناسه خبر: 93673