امضای12 سند و موافقتنامه همکاری ایران و هند با حضور دکتر روحانی و نخست وزیر هند

دوشنبه 3 خرداد 1395 - 12:53

شناسه خبر: 93671