شریعتمداری در جلسه بررسی فرصتهای توسعه و سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی:

آذربایجان غربی کانونی از پتانسیلهای عظیم اقتصادی، فرهنگی و تاریخی برای سرمایه پذیری است/ وضعیت دریاچه ارومیه در آستانه تثبیت است

معاون اجرایی رییس جمهوری در جلسه بررسی فرصتهای توسعه و سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی، این استان را کانونی از پتانسیلهای عظیم اقتصادی، فرهنگی و تاریخی برای سرمایه پذیری توصیف کرد.

سه شنبه 28 ارديبهشت 1395 - 18:12

دکتر محمد شریعتمداری در این جلسه که روز سه شنبه با حضور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، استاندار و مسئولین استان آذربایجان غربی، مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی اعتباری برگزار شد، گفت: آماری که از حجم و ارزش مالی پروژه های در حال اجرا در استان و ظرفیت پذیرش سرمایه جدید ارائه شده، تاییدی بر پتانسیل عظیم اقتصادی، فرهنگی و تاریخی آذربایجان غربی است.

معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: جهت گیری دولت در توسعه کشور و استانها ، حرکت به سوی توسعه پایدار با هم افزایی منابع مالی بخشهای دیگر از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی است.

دکتر شریعتمداری اظهار داشت: آمار منابع جذب شده به پروژه های ملی و استانی از محل این دسته از منابع نشان دهنده موفقیت این رویکرد دولت است. البته این نهادها همواره در روند توسعه کشور مشارکت داشته اند، اما تجربه ذیقیمت دولت یازدهم در هم افزایی توان این بخشها، دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

معاون اجرایی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه اشاره و تصریح کرد: وضعیت دریاچه ارومیه در آستانه تثبیت است و روند احیای این دریاچه به معنای واقعی در آینده ای نزدیک آغاز خواهد شد.

دکتر شریعتمداری خاطرنشان ساخت: احیای دریاچه ارومیه از وعده های مهم دولت بود که قدمهای موثری در تحقق آن برداشته شده است. البته بخش قابل توجهی از توفیق حاصل شده نتیجه آن است که هموطنان آذری پذیرفتند که حق محیط زیست را بر منافع و حقوق خود مقدم بدارند.

در ادامه این جلسه استاندار و برخی از مسئولین مربوطه گزارشی از وضعیت استان و برنامه های پیش بینی شده برای پیشرفت استان ارایه کردند.

شناسه خبر: 93568