دیدار دکتر امین زاده با دبیرکل سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری با کریستوف برناسکنی دبیرکل سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه دیدار و گفتگو کرد.

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 - 16:11

دکتر الهام امین زاده در این دیدار توضیحاتی درباره برنامه ها و اقدامات معاونت حقوقی در راستای آشنایی بیشتر مردم با حقوق و بهره مندی از مزایای این آگاهی ها ارائه کرد و گفت: در دولت دکتر روحانی تلاش شده تا تصور پیشین از حقوق به عنوان عاملی کند کننده و بازدارنده در مسیر امور اجرایی اصلاح شده و تصویری تسهیل گر و سازنده از حقوق ارائه شود.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری افزود: آشنایی با حقوق در عرصه های مختلف زندگی مردم به تامین و صیانت موثرتر از حقوق انسان ها می انجامد لذا تلاش کرده ایم با تبیین و تسهیل راههای دسترسی به مبانی حقوقی نقش و میزان بهره گیری افراد از مبانی حقوقی و قوانین را در زندگی روزانه آنها ارتقا دهیم.

دکتر امین زاده با استقبال از پیشنهاد پیوستن کشورمان به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، اظهار داشت: رویه های عضویت و بهره گیری از کنوانسیون های این مجموعه بین المللی باعث تسهیل روند پیوستن به آن است و امیدوارم بتوانیم با انجام بررسی های لازم در دولت یازدهم ، زمینه های لازم برای عضویت در این سازمان را فراهم کنیم.

کریستوف برناسکنی دبیرکل سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه نیز در این دیدار توضیحاتی درباره ساز و کار عضویت و فعالیت های این سازمان ارائه کرد.

شناسه خبر: 93496