نشست خبری درپایان سفر استانی کاروان تدبیر و امیدبه استان کرمان

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 - 12:26

شناسه خبر: 93482