دکتر امین زاده در همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری:

صیانت از مالکیت معنوی ضامن ایجاد اشتغال بر اساس تولید اندیشه است

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری صیانت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را ضامن تداوم و رشد تولید فکر و اندیشه و ایجاد اشتغال بر اساس تولید اندیشه دانست.

شناسه خبر: 93296 -

دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 - 17:47

دکتر الهام امین زاده معاون امور حقوقی ریاست جمهوری عصر دوشنبه در همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری با اشاره به اینکه خوشبختانه در برنامه های توسعه سوم و چهارم ایجاد امنیت برای تولیدات فکری مدنظر قرار گرفته است، گفت: اگر از مالکیت حقوق معنوی آثار فکری صیانت نشود، خلاقیت و نوآوری بی ارزش شده و ضعیف می شود.

وی خاطرنشان ساخت: تولیدات فکری پایه اقتصاد دانش بنیان هستند که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر توجه به اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است.

دکتر امین زاده اظهار داشت: در عصر حاضر که عمده تولیدات فکری در فضای مجازی منتشر میشوند، ضرورت صیانت از آثار فکری بیش از گذشته است.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم برای صیانت از حقوق مالکیت معنوی تاکید و تصریح کرد: برگزاری چنین همایشهایی فرصت مناسبی برای هم افزایی و بهره مندی از تجارب دیگران در این عرصه است و وزارت علوم نیز باید با همکاری با دانشگاههای کشورهای پیشرو در عرصه صیانت از حقوق معنوی رشته های متناسب با تحقق این هدف را در داخل تاسیس کند.

دکتر امین زاده همچنین با اشاره به اقدام برخی کشورها برای ثبت آثار و مفاخر فرهنگی هنری و تاریخی کشورمان به نام خود در فهرست میراث جهانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا نسبت به تاسیس بانک اطلاعاتی از آثار و مفاخر ملی و فرهنگی کشورمان و تلاش برای ثبت آنها به نام ایران در فهرست میراث جهانی اقدام کند.

شناسه خبر: 93296

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده