بازدید از نمایشگاه نخبگان مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دستاوردهای مپنا

يکشنبه 12 ارديبهشت 1395 - 09:59

شناسه خبر: 93254