به منظور استفاده از ظرفیت های تخصصی و حقوقی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه کاشان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه کاشان برای استفاده از ظرفیت های تخصصی و حقوقی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

شنبه 11 ارديبهشت 1395 - 19:11

این تفاهم نامه که روز شنبه به امضای الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری و عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان رسید، نخستین تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه کاشان است که در جهت تبیین مبانی حقوقی و تسهیل در تصمیم گیری و استفاده از ظرفیت های تخصصی و پژوهشی حقوقی و ضرورت ایجاد تعامل با اساتید و حقوقدانان در بررسی و تدوین پیش نویس لوایح و طرح ها منعقد شده است.

تفاهم نامه یاد شده در زمینه تبادل تجربیات و اطلاعات در زمینه پژوهش های حقوقی، انجام نیازسنجی پژوهشی در مورد موضوعات مورد علاقه طرفین، تعیین و اجرای پژوهش های حقوقی، حل مشکلات و اختلاف های حقوقی دانشگاه با مراجع دولتی و رسمی، انجام بررسی های علمی و تحلیلی در زمینه مبانی حقوق قوانین، لوایح و طرح ها است.

دسترسی به آرشیو طرفین، تدوین و انتشار آثار و نیر آثار مشترک یا قرار دادن آنها بر روی وبگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه کاشان از دیگر مفاد این تفاهمنامه همکاری است.

شناسه خبر: 93253