امین زاده در مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج فارس:

اسناد بین المللی کشورها را ملزم به استفاده از نام خلیج فارس می کند

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: باید با تمام ظرفیت برای پاسداشت ماندگاری و استفاده از نام صحیح خلیج فارس و مقابله با اسامی مجعول برای آن، تلاش کنیم.

پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395 - 14:11

دکتر الهام امین زاده روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج فارس که در سالن همایش های مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، تصریح کرد:اسناد بین المللی بویژه سازمان ملل متحد، کشورها را ملزم به استفاده از نام خلیج فارس می کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به آلودگی های زیست محیطی در منطقه خلیج فارس از جمله وجود ریزگردها و انتقال گونه های غیربومی مهاجم و همچنین تغییرات فیزیکی و ساخت و سازها، خواستار اراده جمعی، جلوگیری از ناهماهنگی های سیاسی و مدیریت منسجم ساحلی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حفاظت از محیط طبیعی و زیبایی های این منطقه شد.

دکتر امین‌زاده همچنین از بخش غیر دولتی به عنوان شریان زنده و حامی منافع دولت و حقوق شهروندی خواست تا با انتقادات علمی، سازنده، دلسوزانه و با راه حل های مناسب، دولت را برای حفاظت و رفع مشکلات این منطقه کمک نمایند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت استراتژیک و منابع سرشار انرژی از جمله نفت در خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: تحولات این منطقه حساس می تواند بر تمام آسیا، اروپا و حتی کل جهان اثرگذار باشد تا جایی که برخی از این منطقه به «هارت لند» یاد کرده اند.

دکتر امین‌زاده تصریح کرد: متاسفانه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس منافع ملی و حقوق اقتصادی دیگر کشورهای این منطقه را تحت الشعاع اعمال خود قرار داده اند و دولتی که به جنگ اقتصادی با دیگر کشورها می رود باید پاسخگو این ملت ها و حتی نسل های آینده نیز باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران محکم و جدی در مقابل این کشورها که حقوق مالی و اقتصادی دیگران را هدف گرفته اند، ایستاده است.

دکتر امین‌زاده در ابتدای سخنان خود تصریح کرد که امروزه هیچ موسسه، شرکت و نهادی حق ندارد از نام مجعول برای خلیج فارس بهره گیرد.

شناسه خبر: 93226