مولاوردی در همایش زنان، کار و توسعه اجتماعی:

ایجاد توازن بین اشتغال و زندگی به زنان در ایفای بهتر مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی کمک می‌کند / تسهیل وضعیت اشتغال، رفع تبعیض و برخورداری از امنیت اجتماعی مطالبات اصلی زنان است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، رفع تبعیض و نابرابری، ایجاد شرایط برابر در اشتغال زنان و مردان و برخورداری از امنیت اجتماعی را سه مطالبه اصلی زنان کشور ذکر کرد و گفت: باید تلاش کنیم بین اشتغال و زندگی زنان توازن ایجاد کنیم تا آنها بهتر بتوانند مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خود را ایفا نمایند.

دوشنبه 6 ارديبهشت 1395 - 19:43

شهیندخت مولاوردی  عصر دوشنبه در همایش «زنان، کار و توسعه اجتماعی» که به منظور گرامیداشت مقام زنان کارگر برگزار ‌شد، گفت: زنان همواره الگویی از تعهد، کار و تلاش هستند که با وجود عدم دست یافتن به تمکنی که شایسته آن هستند، هیچگاه دست از تلاش برنداشتند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه زنان همواره در دوران جنگ، سازندگی و تحریم‌ها دوشادوش مردان با سختکوشی در مسیر پیشرفت کشور نقش اساسی ایفا کرده‌اند، افزود: در کنار همه دغدغه‌هایی که در مسیر اشتغال در جامعه وجود دارد، بخشی از مشکلات هستند که فقط زن‌ها با آن درگیرند.

مولاوردی اظهار داشت: متأسفانه اجرای نادرست قانون و یا  امتیازاتی که قانونگذار به حکم مادر بودن برای زنان قایل شده است، به دستاویزی برای کارفرمایان تبدیل کرده تا تمایلی به جذب زنان نداشته باشند، لذا ضرورت دارد تا هر چه سریع‌تر، فکری برای این مشکل شود تا زنانی که سرپرست خانوار هستند یا کمک جدی در تأمین معاش خانواده می‌کنند، بیش از این دچار مشکل نشوند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: امیدواریم روندی که در بهبودی فضای کسب و کار با  اجرای برجام شروع شده است، ادامه یابد و بر همین اساس کارگران و بویژه زنان کارگر از گروه‌های اصلی هستند که از  وضعیت جدید، بیشتر منتفع خواهند شد.

مولاوردی در ادامه به تدوین یک بسته حمایتی برای گروه‌های مختلف زنان با همکاری این معاونت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهایی و اجرایی شدن نظام جامع تأمین اجتماعی و سند جامع حمایتی از زنان با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به عنوان اقداماتی خبر داد که معاونت تحت مدیریت وی برای بهبود و ارتقاء سیاست‌های حمایتی دولت از زنان پیگیر نهایی و اجرایی شدن آنهاست.

در پایان این مراسم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رییس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده و چند تن دیگر از معاونان امور زنان وزرا، از 5 نفر از زنان نمونه کارگر و نیز 5 مورد از دلنوشته‌های فرزندان زنان کارگر برای مادرانشان تقدیر شد.

شناسه خبر: 93187