نشست خبری و امضای یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری میان تهران و آنکارا

شنبه 28 فروردين 1395 - 17:20

شناسه خبر: 93004