معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی:

کارآمدی نظام اجرایی کشور در گرو برخورداری از نظام حقوقی کارآمد است/ تلاش داریم به لحاظ حقوقی به پیشرفت و تعالی استان‌ها کمک کنیم

معاون حقوقی رییس جمهوری، کارآمدی نظام اجرایی کشور را در گرو برخورداری از نظام حقوقی کارآمد دانست وتصریح کرد: تلاش داریم به لحاظ حقوقی به پیشرفت و تعالی استان‌ها کمک کنیم.

شناسه خبر: 91162 -

دوشنبه 14 دی 1394 - 16:06

دکتر الهام امین زاده  روز دوشنبه در هفتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی گفت:معاونت حقوقی ریاست جمهوری سازمانی برخوردار از 17 هزار حقوقدان در سراسر کشور است  که می‌تواند در پیشبرد امور بسیار کارساز و موثر باشد.

وی اظهارداشت: در معاونت حقوقی به جای انتخاب رویکرد منفعل که صرفا به استعلامات دستگاه‌ها پاسخ دهد،رویکردی فعال و پیشگیرانه را در پیش گرفتیم و توانستیم ابتکارات حقوقی فراوانی نیز ارایه کنیم و به هیچ وجه به دنبال تمرکز امور در مرکز و در خود معاونت حقوقی نبودیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه به ارایه 7 حکم پیشنهادی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای لحاظ شدن در برنامه ششم توسعه اشاره و تصریح کرد: این احکام برای حل و فصل معضلات عمومی حقوقی تهیه شده و معتقدیم با گنجانده شدن این احکام در برنامه ششم توسعه و اجرای آنها می‌توانیم امیدوار باشیم که در 5 سال آینده پرونده یکسری از مشکلات حقوقی برای همیشه بسته شود.

شناسه خبر: 91162

- سفرهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری