در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر روحانی؛

سیاستهای حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای تصویب شد

سیاستهای حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای پس از چندین جلسه بحث و بررسی، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

شناسه خبر: 90908 -

چهارشنبه 25 آذر 1394 - 20:26

در جلسه شامگاه چهارشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، شش سیاست کلی حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای در حوزه های فرهنگ سازی، آموزش و تربیت سرمایه های انسانی، ایجاد فضای رقابتی و توسعه فضای کسب و کار، توسعه برنامه های پژوهشی و آینده نگری، حمایت از نخبگان، شرکتها و موسسات دانش بنیان و مالکیت آثار و نیز توجه به بازی های رایانه ای داخلی به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه ، مسوولیت و وظایف سازمان ها و نهادهای مرتبط با عنوان نگاشت نهادی در این زمینه تصویب شد.

شناسه خبر: 90908

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات