معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

اعتماد جانمایه سرمایه اجتماعی است / امید اعتمادافرین است و اعتماد امید را تعمیق می‌بخشد

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در افتتاحیه طرح امید اجتماعی در بوشهر، ترکیب جمعیتی جوان کشور را فرصتی برای پیشرفت و توسعه دانست که در صورت عدم بهره‌گیری مناسب از آن، می تواند به چالشی در کشور تبدیل شود.

شناسه خبر: 90793 -

شنبه 14 آذر 1394 - 15:44

شهیندخت مولاوردی روز شنبه گفت: نتیجه مطالعات در سطح ملی نشانگر آن است که تفاوت قابل توجهی میان ابعاد سرمایه اجتماعی در کشور در روابط انجمن‌ها، هنجارها، اعتماد بین فردی، همبستگی، انسجام اجتماعی و حمایت اجتماعی وجود دارد.

مولاوردی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی در کشورمان متکی بر روابط درون‌گروهی با اعتماد محدود و خاص است، اظهارداشت: نکته قابل تأمل آن است که در ایران بویژه در میان جوانان، برخی ابعاد سرمایه اجتماعی قدیم دچار فرسایش شده، ‌در صورتی که سرمایه اجتماعی جدید نیز شکل نگرفته و در این شرایط نابسامانی‌های اجتماعی در سطوح مختلف ایجاد خواهد شد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: از مجموعه مطالعات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های محیطی و ویژگی‌های نهادهای غیررسمی و رسمی باورها و ارزش‌های غالب فرهنگی و اجتماعی، زمینه را برای تقویت سرمایه اجتماعی سنتی و ضعف سرمایه اجتماعی جدید فراهم کرده است. این نتایج حرکت به سوی سرمایه اجتماعی جدید بویژه در میان جوانان را ضروری می‌سازد.

مولاوردی با مهم دانستن نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در مسیر توسعه، خاطرنشان کرد: کارآیی منابع در هر جامعه‌ای در مسیر پیشرفت، مستلزم سطح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی است،چنانچه جوامع بهره‌مند از سطوح بالاتر از ذخیره سرمایه اجتماعی از دستاوردهای توسعه بهتر برخوردار می‌شوند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، اعتماد و انسجام اجتماعی به همراه همکاری و مشارکت اجتماعی را از مؤلفه‌ها و کارکردهای اصلی سرمایه اجتماعی دانست و گفت: سرمایه اجتماعی جانمایه اعتماد اجتماعی است. سرمایه اجتماعی همچون اشکال دیگر سرمایه مولد است با این تفاوت که خودافزا نیز می‌باشد به این معنا که هر قدر از آن بیشتر استفاده شود بر مقدار آن افزوده می‌شود.

مولاوردی با تأکید بر اینکه سرمایه‌های مادی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی انباشته نمی‌شوند و رشد اقتصادی و رفاه به دست نمی‌آید، اضافه کرد: در فقدان سرمایه اجتماعی جامعه از دستیابی موفقیت‌آمیز و اهدافش باز می‌ماند. سرمایه اجتماعی اعضای جامعه را به هم پیوند می‌زند و می‌تواند به مواردی چون اعتماد، باور، ایمان و هنجارهای عمومی تعبیر شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ارائه تعریفی دقیق و جامع از سرمایه اجتماعی دشوار است، اظهار داشت: این سرمایه مقوله‌ای نامریی است و نسبتاً غیرقابل اندازه‌گیری است و در بیشتر موارد افراد به حسب هدفی که دنبال می‌کنند، تعریفی از آن ارایه می‌دهند، اما جانمایه سرمایه اجتماعی را بی‌شک باید اعتماد دانست.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سرمایه اجتماعی نقش قابل ملاحظه‌ای در بهبود عملکرد دولت دارد و عاملی بنیادی در توسعه اقتصادی نیز هست، تصریح کرد: دولت از دو راه اصلی یعنی بسترسازی و اعتمادسازی می‌تواند به تولید و انباشت سرمایه اجتماعی کمک کند. در راه اول دولت با ظرفیت‌سازی اجتماعی، بسترهای لازم را برای تشویق افراد جامعه به همکاری و اقدام‌های جمعی فراهم می‌کند. براساس راهکار دوم دولت باید محیط اجتماعی اعتمادزا تدارک ببیند که نه فقط اعتماد اعضای جامعه به اقدامات و سیاست‌هایش را فراهم آورد، بلکه مشارکت در اداره جامعه و ورود به شبکه‌های اجتماعی را برای عموم شهروندان معنادار کند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده صلاحیت و شایستگی دولت را یکی دیگر از عوامل اساسی اعتمادزایی عمومی برشمرد و خاطر نشان کرد: یکی از عوامل ناکارآمدی دولت‌ها فساد است که البته رفع آن نیز نیازمند همکاری تمام قواست.

مولاوردی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی به آسانی به دست نمی‌آید اما به سهولت تخریب می‌شود، گفت: دولت در تولید و تخریب سرمایه اجتماعی بزرگترین کنشگر اجتماعی است که نقش مهمی را بازی می‌کند و مهم‌ترین وظیفه‌اش در قبال سرمایه اجتماعی پیشگیری از تخریب آن است و لذا دولت و اساساً حاکمیت باید تصمیماتی اتخاذ کرده و به شکلی آن را اجرا کند که باعث تنزل مؤلفه‌ها و کارکردهای سرمایه اجتماعی بخصوص کاهش سطح اعتماد در جامعه به عنوان مهم‌ترین بخش از سرمایه اجتماعی نشود، اما در کنار این موضوع با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه لازم است اقدامات مختلفی از طرف دولت به منظور تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی انجام شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اعتماد باوجود نقش بنیادینی که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی دارد، اما به شدت لطیف و آسیب‌پذیر است، ادامه داد: محافظت از چنین سرمایه بنیادینی مستلزم بازکاوی و تحلیل عوامل و شرایطی است که می‌تواند به آن آسیب برساند.

مولاوردی اظهار داشت: سرمایه‌های اجتماعی بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند و تقویت یکی از شاخص‌های آن منشأ تعمیق دیگری خواهد بود. به ویژه حفظ امید جمعی امکان موفقیت دولت در ارتقاء اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد. بخشی از زندگی مردم بر مبنای نگاه به آینده و چشم‌اندازی است که برای خود و جامعه‌شان تعریف می‌کنند و فروپاشی امید به آینده که می‌تواند تحت تأثیر عوامل گوناگون بروز یابد جامعه را مستعد بدبینی از هم گسیختگی و تن دادن به ذهنیت‌های منفی می‌کند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: بخشی از اهداف دولت‌ها در عرصه مدیریت افکار عمومی باید معطوف به حفظ روحیه جمعی نسبت به صحت روندها و معطوف به نتیجه‌دار بودن رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها باشد، چرا که امید اعتمادآفرین است و اعتماد امید را تعمیق می‌بخشد. بنابراین دولت  باید در مقابل عناصر نگران‌کننده که منشأ عدم اطمینان در جامعه هستند،‌مراقبت بیشتری نماید و در مقابل نشاط و شادابی را به جامعه تزریق کند و بدین ترتیب از سرمایه اجتماعی، امید، رضایتمندی، احساس همگرایی و امنیت و تقویت مشارکت‌های اجتماعی محافظت کند.

اجرای طرح امید اجتماعی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی و عمومی به صورت آزمایشی با مشارکت دستگاه‌های مختلف دولتی در 6 محور مهارت اجتماعی، نشاط و شادکامی اجتماعی، شهروند سبز، سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تسهیل‌گری اجتماعی و توانمندسازی سمن‌ها از استان بوشهر آغاز شده است.

 

شناسه خبر: 90793

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی