برای شرکت در نشست زنان کارآفرین و سازمان‌های مردم نهادآبادان؛

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده وارد آبادان شد

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده صبح دوشنبه برای شرکت در جلسه زنان کارآفرین و سازمان‌های مردم‌ نهاد وارد آبادان شد و در بدو ورود مورد استقبال عزیز الله شهبازی فرماندار آبادان و دیگر مقامات ارشد محلی قرار گرفت.

شناسه خبر: 90728 -

دوشنبه 9 آذر 1394 - 09:40

شرکت در افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان‌های مردم نهاد و زنان کارآفرین، بازدید از منطقه شلمچه و حرکت در مسیر کاروان زوار از جمله برنامه‌‌های یک روزه شهیندخت مولاوردی به آبادان است.

نمایشگاه دستاوردهای سازمان‌های مردم نهاد و زنان کارآفرین آبادان به منظور «معرفی توانمندی های زنان کارآفرین استان»، «اشتغال‌زایی مولد و بازاریابی محصولات تولید شده»، «فراهم نمودن زمینه های گسترش اشتغال و کارآفرینی منطقه»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی» برپا شده است.

شناسه خبر: 90728

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی