دکتر امین زاده از طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین بازدید کرد

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه سفر استانی خود به استان بوشهر با حضور در بندر بوشهر، از روند پیشرفت و تکمیل ساخت طرح توسعه این بندر در جزیره نگین بازدید کرد.

شناسه خبر: 90590 -

دوشنبه 2 آذر 1394 - 17:47

دکتر الهام امین زاده ظهر دوشنبه در این بازدید با توضیحات مسئولین در جریان روند کاری و نحوه ساخت این پروژه بزرگ ملی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال تکمیل است، قرار گرفت.

 معاون حقوقی رییس جمهوری را در این بازدید دکتر سالاری استاندار بوشهر و جمعی از مقامات ارشد محلی همراهی کردند.

شناسه خبر: 90590

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی