دیدار با وزیر انرژی فدراسیون روسیه

شناسه خبر: 90171 -

پنجشنبه 30 مهر 1394 - 13:15

شناسه خبر: 90171

- معاون اول

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده