دیدار با وزیر امور خارجه آلمان

شناسه خبر: 90069 -

شنبه 25 مهر 1394 - 16:59

شناسه خبر: 90069

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده