دیدار با نخست وزیر ارمنستان

شناسه خبر: 90020 -

چهارشنبه 22 مهر 1394 - 19:07

شناسه خبر: 90020

- معاون اول

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده