دیدار با وزیر امور خارجه اندونزی

شناسه خبر: 90016 -

چهارشنبه 22 مهر 1394 - 17:30

شناسه خبر: 90016

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده