سفر معاون اول رییس جمهور به ارمنستان- بدرقه

شناسه خبر: 90009 -

چهارشنبه 22 مهر 1394 - 14:44

شناسه خبر: 90009

- معاون اول

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده