همایش بین المللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال

شناسه خبر: 89890 -

شنبه 18 مهر 1394 - 13:57

شناسه خبر: 89890

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده