سخنرانی در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سه شنبه 7 مهر 1394 - 06:59

شناسه خبر: 89732